PERE YAPI MALZEMELERİ A.Ş.

Go to content

Main menu

PERE HiDRO-1

SU iZOLASYON MALZEMELERi

Harçta su geçirimsizli katkısı
Poz No : 04.613/A

GENEL   

Su izolasyonu gerektiren harç , sıva ve
şaplarda empermeabl bir tabaka temininde
kullanılan ÜNİVERSAL harç katksı .
   
KULLANMA ALANI  
Su deposu , fosseptik   
Bodrum , galeri   
Havuz , pisin    
Teras    
Dış cephe duvarlarında   
   
MALZEME   
Kum ; 3 mm'lik elekten geçirilmiş milsiz ,
granülometrik temiz sıva kumu .
Çimento ; taze ve bozulmamış olmalıdır .
Harç suyu; 1 hacim PERE-1, 9 hacim su
ile karıştırılarak elde edilir.
  
UYGULAMA    
Alt yapı temiz ve sağlam olmalı , yüzey
çentilerek iyi bir aderans sağlanmalıdır . Su
sızıntıları halinde ; Pere Rapid ve Pere Süper
Rapid kullanılarak sızıntılar önlenmelidir . Aksi
halde iyi bir yapışma temin edilemez .
Bak. Pere Rapid ve Pere Süper Rapid broşürü
   
KÖŞELER    
Hacmen ( 1 çimento + 1.5 kum )
karışımlı PERE-1'li harç ile yatay ve
düşey köşelere pah yapılarak sıvanın
sürekli dönmesi temin edilir .
  
DUVARLAR    
Birinci ve ikinci katlar (1 çimento + 1kum)
karışımlı PERE-1'li boza kıvamında harçla
şerbet yapılır. Kapiler boşluklar tıkanır.


Üçüncü kat (1 çimento + 1,5 kum)
karışımlı PERE-1'li harçla  şap.
Dördüncü kat (1 çimento + 2 kum)
karışımlı PERE-1'li harçla şap.  
yapılır. Şap  tabakalar takriben 7-8 mm.
kalınlığındadır .   
Perdah (1 çimento + 1 perdah kumu)
karışımlı harçla , daimi rutubete maruz
mahallerde uygulanır . Sıcağa veya dış
tesirlere maruz yüzeylerde perdah
yerine 10 mm. kalınlığında melez  
harçla (kireçli) koruyucu sıva tavsiye edilir
 
 
DÖŞEME  
1. ve 2. katlar  
(1 çimento + 1 perdah kumu ) karışımlı
PERE-1'li çimento şerbeti fırça veya  
süpürge ile döşemeye çekilir .  
3.kat (1 çimento + 1.5 kum) karışımlı
PERE-1'li harç , 2.5 cm. kalınlığında
döşemeye serilerek tokmaklanır .
4.kat (1 çimento + 2.0 kum) karışımlı
PERE-1'li harç 1cm. Kalınlığında mala
ile döşemeye serilir ve perdahlanır .
Sıcağa veya dış tesirlere maruz  
yüzeylerde perdah yerine 10 mm.
Kalınlığında melez harçla (kireçli)
koruyucu sıva tavsiye edilir . Bilhassa
sıcak ve yaz aylarında şap  
çatlamamasını temin için çok iyi  
korunmalıdır .   
 
Silikat ve oleik ihtiva ettiğinden ve bu
maddeler insan sağlığına zararlı olmadığı için
içme suyu depolarında kullanılabilir.

SARF

1 torba çimentoya , 1 paket Pere Hidro-1
veya
çimento ağırlığına göre % 2 Pere Hidro-1

      


Back to content | Back to main menu