PERE YAPI MALZEMELERİ A.Ş.

Go to content

Main menu

HiDROPER

BETON KATKI MALZEMELERi

Betonda Priz Çabuklaştırma Katkısı (Sıvı)
Poz No: 04.613 14

GENEL   

Su içinde beton dökümünde ve Normal
sıvada, priz hızlandırıcı olarak kullanılan
kostik esaslı ÜNİVERSAL beton katkısı.
Kalsium klorür ihtiva etmez.
Antikorozifdir.  

   
KULLANMA ALANI VE UYGULAMA

1- SU İÇİNDE BETON :  
Beton dökümü için bütün aletler süratli
döküme  göre hazırlanmış olmalıdır.
Beton dozajı en az 400 kg/m³ tavsiye
edilir. Hacmen 1 ölçü HİDROPER, işin
önemine göre 1 ila 3 ölçü su ile karıştırılarak
elde edilen harç suyu ile beton yapılır.
Beton karışımı, küçük partiler halinde
hazırlanarak en geç 20 dakika içinde
dökülmelidir. Su içinde betonajda, betonun
yıkanmaması ve segragasyona uğramaması
için bilinen şekilde 20 cm çapında plastik bir
boru içinde dökülmesi tercih edilir. Beton
vibre edilmez. Dökülen beton, hava ısısına
göre takriben 30 dakikadan sonra priz
yapmaya başlar.  
  
2-DONA MUKAVİM SIVA :  
Kışın gece donunda, sıvanın donmaması
için, hacmen 1 ölçü HİDROPER, 1 ila 3
ölçü su ile karıştırılarak elde edilen harç
suyu ile sıva harcı yapılır.   
HİDROPER'in düşük donma ısısı nedeniyle
sıva dondan korunmuş olur. Ancak bu husus
uygulamadan önce denenmiş olmalıdır.

3- SU GEÇİRİMSİZ ŞERBET :
Hacmen 1ölçü perdah kumu ve bir ölçü
çimento ile karıştırılarak elde edilen karışım,
su ile 1 ila 3 misli sulandırılmış HİDROPER
ile karılarak elde edilen boza kıvamındaki
şerbet, ıslak beton duvar yüzeyine 2 ila 3
tabaka halinde fırça ile sürülür. Prizi daha da
hızlandırmak için gerekirse Hidroperin % 10'u
nisbetinde PERE SÜPER RAPİD katılabilir.
 
DİKKAT
Hidroper, priz çabuklaştırıcıdır. Hava ısısı,
çimento cinsi, priz süresi üzerinde büyük etki
yapmaktadır. Bu nedenle uygulamadan önce
şantiye şartlarında deneme yapılması tavsiye
edilir. HİDROPER, kostik olduğundan tahriş
edicidir. Çalışma esnasında lastik eldiven
takılmalı ve gözlük kullanılmalıdır. Göze
sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı ve
sirkeli su ile göz banyosu yapılmalıdır.
Taşıyıcı Betonarme betonunda kullanılması
tavsiye edilmez.

NOT
Önemli işlerde gerekli priz ve mukavemet
testleri yapılması tavsiye edilir.

      


Back to content | Back to main menu