PERE YAPI MALZEMELERİ A.Ş.

Go to content

Main menu

ANTi-HiDRO

SU iZOLASYON MALZEMELERi

KILCAL BOŞLUKLARI TIKAYAN KRİSTALİZE SU YALITIM MALZEMESİ
POZ NO : 04.613/A


ÖZELLİKLERİ

Kullanılmaya hazır şantiyede sadece su ile
karıştırılan; çimento, kuartz kumu ve çeşitli
özel katkılar içeren beton içindeki kılcal
boşluklarda ilerleyip kristalize olarak bu
boşlukları tıkayan ve buralarda her iki yönde de
suyun ilerlemesini önleyen bir su izolasyon
malzemesidir.   
  
KULLANMA ALANI  
Her türlü basınçlı sulara maruz betonarme
yapıların pozitif veya negatif yönden su izolasyonunu
sağlamak için aşağıdaki yerlerde kullanılması
tavsiye edilir.   
Su deposu, foseptik   
Bodrum, galeri, tünel  
Havuz, pisin, su arıtma tesisleri
Dış cephe duvarları   
Menhol, asansör çukuru  ve manevra odaları
Toprak altı betonarme perdeler ve temeller
Betonarme köprüler ve otoparklar
Negatif basınçlı suya maruz her türlü betonarme
yapılar.   
  
FAYDALARI   
Yüksek su basıncına her iki yönde de dayanıklı
olduğu için basınçlı suların içerden kesilmesi
içinde rahatlıkla kullanılabilir ve yapılan izolasyo-
na içerden müdahale edilebilme şansı olduğun-
dan garantili bir sistemdir.  
Betonun nefes almasını sağlar.
Sağlam betonarme ile çok iyi adapte olur ve
yüzeyden ayrılmaz.  
Zehirli değildir, içme suyu tesislerinde dahi
kullanılabilir.   
Uygulamadan önce astar ve zemin düzeltmesi
gerekmez. Zemin kuruluğu için zaman kaybı
söz konusu değildir. Aksine zeminin ıslak ve
nemli olması gerekir.  
Direk betonarme geçirimsiz hale getirildiği için
koruyucu maliyeti gerektirmez. Beton içinde
demirleri her türlü zararlıya karşı korur.


UYGULAMA
Yüzeyin hazırlanması : Yüzey yağ, kir, boya
ve toz gibi kullanılacak malzemenin adaptasyo-
nunu önleyecek her türlü zararlı maddeden,
gevşek ve oynak parçalardan arındırlmalı,
çimento şerbeti tabakaları yok edilmelidir.
Yüzey çok iyi temizlenmeli ve suya doyurulmalıdır.
Su sızıntıları mevcudiyeti halinde PERE RAPİD
ve PERE SÜPER RAPİD kullanılarak sızıntılar
önlenmelidir.   
BKZ. PERE RAPİD ve PERE SÜPER RAPİD
BROŞÜRLERİ.  
Karıştırma : 25 kg.'lık torbalardaki PERE
antihidrolar yaklaşık 7-7,5 lt. su ile homojen
bir karışım elde edilinceye kadar düşük
devirli bir karıştırıcı ile mekanik olarak
karıştırılır ve boza kıvamında sürmeye uygun
bir harç elde edilir..
Karıştırma işlerini müteakip hazırlanan harç
3-4 dakika dinlendirilmeli ve en geç 15 dakika
içinde uygulanmalıdır. Uygulama sırasında
karışım sürekli olarak fırça ile karıştırılarak
kullanılmalıdır. Malzeme en az iki kat uygulan -
malıdır. 1. kat sürüldükten 3-6 saat sonra
muhakkak ikinci katı uygulanmalıdır.
Uygulama fırça veya süpürge ile yapılmalı
ve sürülen her kat zaman zaman su
serpilerek muhakkak nemli tutulmalıdır.
Son katın en az 3-5 gün nemi tutlması daha
sonra da yapılacak işlemlerin yapılması gerekir.
   
Uygulama ve ortam sıcaklığı en az +5º C
en çok +35º C olmalı direkt güneş ışığı ve dondan
korunmalıdır.  
Uygulama sarfiyatı yaklaşık olarak her kat
için yüzeyin emiciliğine göre 1-1,2 kg./m² dir.
   
TEKNİK ÖZELLİKLER
Cinsi : Çimento, kuars ve Polimer katkılar
Şekil : Toz  
Renk : Gri  
Yoğunluk : 1,40 - 1,50 kg./lt.
Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 6 ay
Ambalaj : 25 kg.'lık torba
   

      


Back to content | Back to main menu